• Li Chunmei, Manager

  • 0086 13615330168

  • Yuan Min, Manager

  • 0086 13792192370

  • laiqzhang@163.com zbfangchen@sina.com

  • Qiling LinZi District,Zibo,Shandong,China